Ons Ter Bunenmannetje

Ons Ter Bunenmannetje

Wist u dat achter het logo van onze school een visie schuil gaat om door heel de school heen met iedereen (leerlingen en leerkrachten) te werken aan de eindtermen en doelen 'relationele vorming' en 'sociale vaardigheden'? Het spandoek op de speelplaats toont de zes domeinen waar aandacht moet aan geschonken worden om kinderen op een toffe en respectvolle manier te leren omgaan met elkaar.  

 

 

 

kinderen hebben zelfvertrouwen

 

 

kinderen kunnen omgaan met eigen gevoelens 

 

 

   

 

 

kinderen kunnen zich inleven in de gevoelens van anderen

 

kinderen kunnen met anderen in relatie treden

  

 

 

 

 

kinderen hebben weet van 'de juiste' waarden en normen 

 

 

 

met je lichaam respectvol uitdrukking kunnen geven aan liefde, relaties, ...  

 

  

 

 

Om nummer 2 en nummer 4 uit deze lijst op een begrijpelijke manier tot bij de kinderen te brengen, werkte onze school een leerlijn uit (van in het kleuter naar het zesde leerjaar) waarbij 'de axenroos' het werkmiddel is om de eindtermen en doelen van RV2 en RV4 na te streven. Deze manier van werken steunt op het 'concept relationele vorming' van het VVKBaO (de koepel van het Vrij Basisonderwijs). Het concept en de uitwerking van deze Ter Bunen-schoolvisie wordt door het VVKBaO (Guimardstraat) als voorbeeld gebruikt om in andere scholen te tonen hoe er kan gewerkt worden rond sociale vaardigheden. VBS Ter Bunen is daar terecht trots op!