CLB

Onze school wordt begeleid door:

CLB Brugge(n)

Legeweg, 83A 

82OO Brugge. 

tel. 050/ 44 02 20.

fax: 050 450 791

vestingsverantwoordelijke: mevr. Krista Janssens

  E-mail: brugge2@clbbrugge.be

  Website: www.clbbrugge.be

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB

de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht voor individuele hulp, informatie en

begeleiding.

CLB Brugge(n) doet een aanbod op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke

ontwikkeling en de gezondheid en van het “zich goed voelen thuis en op school’. Heb je een vraag, neem dan contact op.

 

Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige en (assistent)psycholoog of pedagoog. 

  Mevr. Françoise Vyncke francoise.vyncke@clbbrugge.be (psycho-pedagogische consulent) en vaste contactpersoon voor onze school.

  Mr. Karel Gober  karel.gobert@clbbrugge.be (maatschappelijk werker) 

  Mevr. Griet Smedts  griet.smedts@clbbrugge.be (paramedisch werker) 

  Mevr. Marijke Vermoere marijke.vermoere@clbbrugge.be (schoolarts)

 

CLB-medewerkers werken samen met de school en handelen volgens een deontologische code die discretie, onafhankelijkheid en

het naleven van het beroepsgeheim waarborgt.

CLB Brugge(n) heeft een procedure uitgeschreven om op systematische wijze met een klacht om te gaan.


Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen aan de ouders.

Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders hiermee instemmen.